Kurjategija ja karistus Podcast

K&K

#68 72 päeva võitlust elu ja surma eest

2024-02-03 50 min

Description & Show Notes

Tänane osa viib meid 1972. aasta Uruguaisse ja ei ole kõige klassikalisem krimilugu. Aga see ei tähenda, et see sama põnev ei ole. Lugu räägib lennuõnnetusest, inimeste võitlusest elu pärast ja kannibalismist.
Tasub kuulata!

 Siin saab mulle motivatsioonisüsti anda:

https://www.buymeacoffee.com/kurjategijajakaristus?fbclid=PAAabGL1LUeNVJ6uAlp-wz-8ehUzS6lpw70F3lyWb86dtM3q2HPDvOG9qWDvc_aem_AQ0Hqi-4f5_zI_1RoXQmSi44vbSx2VeH8hUJc7ZkO3OlNqD6_2JSu1SianMRFFvsBSo 

 Instagram: @kurjategijajakaristus_podcast
 E-mail: kurjategijajakaristus@gmail.com 
 Muusika: zapsplat