Kurjategija ja karistus Podcast

K&K

#73 Omakohus on õigustatud kättemaks?

2024-04-13 39 min

Description & Show Notes

  Tsau! Täna tuleb lugu ühe ema kättemaksust oma tütre mõrvarile. Oli tegemist omakohusega või tegi ta seda afektiseisundis? Kohus tegi oma otsuse. Head kuulamist! 

  Siin saab mulle motivatsioonisüsti anda:

https://www.buymeacoffee.com/kurjategijajakaristus?fbclid=PAAabGL1LUeNVJ6uAlp-wz-8ehUzS6lpw70F3lyWb86dtM3q2HPDvOG9qWDvc_aem_AQ0Hqi-4f5_zI_1RoXQmSi44vbSx2VeH8hUJc7ZkO3OlNqD6_2JSu1SianMRFFvsBSo 

 Instagram: @kurjategijajakaristus_podcast
 E-mail: kurjategijajakaristus@gmail.com 
 Muusika: zapsplat 

https://www.spiegel.de/geschichte/kalenderblatt-2-3-1983-a-946693.html

https://www.youtube.com/watch?v=OoYZAKBuU1I
https://www.youtube.com/watch?v=j_BH8P65BfA