Kurjategija ja karistus Podcast

K&K

#77 Kanada põliselanikud-etnotsiid, femitsiid, genotsiid

2024-06-15 30 min

Description & Show Notes

 Tsau! Kas te olete kuulnd punase kleidi päevast Kanadas? Täna ma räägn teile selle päeva tagamaadest ja kõigest sellega seonduvast. Põlisrahvaste allasurumisest ja genotsiidist nende vastu Kanadas. 
Head kuulamist!Siin saab mulle motivatsioonisüsti anda:

https://www.buymeacoffee.com/kurjategijajakaristus?fbclid=PAAabGL1LUeNVJ6uAlp-wz-8ehUzS6lpw70F3lyWb86dtM3q2HPDvOG9qWDvc_aem_AQ0Hqi-4f5_zI_1RoXQmSi44vbSx2VeH8hUJc7ZkO3OlNqD6_2JSu1SianMRFFvsBSo 

 Instagram: @kurjategijajakaristus_podcast
 E-mail: kurjategijajakaristus@gmail.com 
 Muusika: zapsplat   

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kanada-indigene-sterilisierungen-100.html 

ARTE Doku Missandelt und umerzogen 

https://www.fr.de/politik/femizide-indigene-frauen-kanada-bevorzugtes-ziel-gewalt-13243991.html