Art Therapy

Avgustina Stanoeva
Арттерапията е метод, който позволява една непосредствена  комуникация с вътрешния ни свят. Посредством рисунките всеки един от нас се изправя пред едно въображаемо огледало, а от там ни наблюдава не някой друг, а нашето собствено Аз. Карл Густав Юнг свързва Аз-а със съзнателни процеси и подчертава, че нашата психика се състои от множество елементи, в това число и несъзнавани съдържания. За това бихме могли да твърдим, че творческият диалог се води не само с Аз-а (Ich), но и с цялостната личност (Selbst), която като една окръжност обхваща съзнавано и несъзнавано в себе си.

Art Therapy & (Counter)Transference

Gespräch mit Antoaneta Slavova

09.12.2023 59 min

Themen des Gesprächs:
Die Wichtigkeit einer kreativen Selbsterfahrung – Lehr(kunst)therapie in sozialen-helfenden Berufen.
Welche Auswirkungen hat ein Übertragungsgeschehen auf uns, Therapeut*innen in einem beraterischen-therapeutischen Setting?
Die Bedeutung der kunsttherapeutischen bildASet-Methode als eine psychoanalytische Ergänzung zur Kunsttherapie.
Die Herausforderung, mit von Gewalt betroffenen Frauen zu arbeiten.
Was ist die bildASet-Methode?
https://www.bilderset-methode.com/post/die-bildaset-methode-eine-kunsttherapeutische-selbsterfahrung

Kontakt: Antoaneta Slavova